Select Page

De verkiezingsthema's

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 behandelt Trouw de verschillende thema’s die een grote rol zullen spelen in de campagne, de verkiezingen en de formatie .

 

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 behandelt Trouw de verschillende thema’s die een grote rol zullen spelen in de campagne, de verkiezingen en de formatie.

1: De woningmarkt

1: De woningmarkt

Het lukt maar niet om het tekort aan huurwoningen op te lossen

Aan politieke wil geen gebrek, aan kapitaal in de markt ook niet. Toch lukt het maar niet om genoeg huurwoningen van de grond te krijgen voor mensen met een middeninkomen. “De opgave is zo groot, geen enkele partij kan het alleen.”

Het probleem van de woningmarkt: wat voor de een werkt, werkt voor de ander averechts

De woningmarkt staat stevig uit het lood. Nergens anders is dat zo duidelijk te zien als in de vrije huursector. Wat moet er veranderen?

Wat bereikte ze met al dat praten? 

Volgens critici poldert ze eindeloos over woningmarktproblemen maar presteert ze niks. Nu neemt minister Kajsa Ollongren zelf het woord. 

2: Klimaat & Energie

2: Klimaat & Energie

PvdA en CDA twisten over de klimaataanpak: ‘Nu ga ik je onderbreken’

Dat de klimaatverandering bestreden moet worden, is voor nieuwkomers op de lijst Joris Thijssen (PvdA) en Henri Bontenbal (CDA) helder. Maar over de manier waarop verschillen ze van mening. Een dubbelinterview.  

Voor wie kiest de boer?

Het politieke landschap is voor de boer nogal veranderd de afgelopen kabinetsperiode. Traditionele boerenpartijen hebben zich in de stikstofcrisis niet al te populair gemaakt. Nieuwe partijen ruiken hun kans. 

Niet in mijn achtertuin! Hoe de regio worstelt met de uitvoering van klimaatambities

Of de landelijke klimaatdoelen slagen, hangt af van lokale actie. Komen gemeenten, bewoners en bedrijven er samen uit? De energietransitie piept en kraakt.

Essay: alleen zo krijgen we een beter klimaatbeleid

De term ‘groen’ stuurt ons denken over de toekomstige energievoorziening. ‘Groen’ staat klimaatbeleid in de weg. Energie is toe aan nieuwe taal. 

We leven op een tikkende tijdbom

Esther Ouwehand heeft geen vrolijk verhaal te vertellen. Na de coronacrisis zal de volgende pandemie volgen, schrijft de leider van de Partij voor de Dieren in haar nieuwe boek. Het grote probleem is onze omgang met dier en natuur. “En dat andere partijen dat niet willen erkennen.”

3: Kansen(on)gelijkheid

3: Kansen(on)gelijkheid

‘We zien mensen verloren raken, maar grijpen niet in’

De sociale kloof groeit in Nederland, zegt Cornel Vader bij zijn afscheid als directeur van het Leger des Heils. Zelfredzaamheid is de norm. ‘Mensen lijken de participatiemaatschappij te hebben geïnterpreteerd als: je moet vooral voor jezelf zorgen.’ 

Het parlement maakt steeds dezelfde fouten

Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, vindt dat het parlement onvoldoende tijd neemt om voorstellen te beoordelen. Dat leidt tot problemen, zoals de toeslagenaffaire. ‘Het zicht op wie waarvoor verantwoordelijk is, raakt kwijt.’

Al op de basisschool beginnen Nederlanders in hokjes te denken

Nederland heeft een vrije, bruisende onderwijscultuur, stelde Tijana Prokic-Breuer vast als Oeso-onderzoekster. Die vrijheid leidt ook tot segregatie, ervoer zij zelf als Servische vluchteling en later als moeder van expat-kinderen.

4: Migratie & asiel

4: Migratie & asiel

De VVD-stemmer is milder over migratie dan de partij zelf

Als landen zoals Griekenland daar om vragen, moet Nederland meer asielzoekers opnemen, vindt ruim een op de drie VVD-kiezers. Dat is opvallend, want juist de VVD was afgelopen jaar fel tegen opname van meer asielzoekers uit Griekse opvangkampen.

Nog nooit waren de partijen zo verdeeld over het migratiebeleid als nu

Het conflict over de opvang van migranten in Griekse vluchtelingenkampen brak de coalitie bijna in tweeën. Hoe migratie een ideologische splijtzwam zal blijven, ook na de verkiezingen.

Waar vreemdelingenadvocaten dagelijks tegenaan lopen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft beloofd voor de zomer alle oude asielaanvragen weg te werken. Maar vreemdelingenadvocaten zien dat een gebrek aan dossierkennis en inefficiënte planning het behalen van die doelstelling in de weg zitten. Een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Met de term ‘van ons’ bakenen populisten net als kinderen hun territorium af

Gevoelens van eigendom – ‘dit is mijn huis’ of ‘dit land is van ons’– spelen een rol bij het bepalen van iemands politieke voorkeur. Dat geldt niet alleen voor de aanhang van rechts-populistische partijen, de krachtige metafoor werkt breder, zegt socioloog Tom Nijs.

‘Je bent niet menselijk als je de grenzen openstelt

Ze is het gezicht van het harde asiel en migratiebeleid van de VVD. Streng en rechtvaardig, zegt Bente Becker zelf.

5: de Zorg 

5: Zorg

De politiek gaat te vaak over de waan van de dag, zegt Ab Osterhaus

Hoe Nederland er ná de Covid-pandemie uit moet zien, daar hebben politici en bestuurders wel ideeën over. Maar luchtwegvirussen verdwijnen niet snel. Daarom zullen politici beleid moeten maken op Nederland mét Covid. Hoe ziet dat eruit?

Waarom een debat over het coronabeleid zo moeilijk is

Van Herstel NL tot ic-medewerkers die pleiten voor minder coronapatiënten op hun afdeling – initiatieven om de coronacrisis op een andere manier aan te pakken leiden bij het kabinet vooralsnog niet tot een koerswijziging. Waarom is het zo lastig om het beleid ter discussie te stellen? 

De markt gaat het niet oplossen, dat hebben we geleerd van corona

Minister Hugo de Jonge is behoedzamer geworden in de coronacrisis. Maar stellig is hij over de lessen ervan. De zorg in Nederland moet anders, met minder markt en meer regie.

Podcast: Wijsneuzen, de Verkiezingen

Podcast: Wijsneuzen, de Verkiezingen

De podcast Wijsneuzen is terug: Frits van Exter en Menno Hurenkamp gaan voor deze speciale verkiezingseditie in gesprek met gasten en politiek redacteuren van Trouw.
Kunnen we die verkiezingen niet beter uitstellen? Waarom doen we niks tegen klimaatverandering? En wordt het niet eens tijd voor wat meer kosmopolitisme in de politiek?