Select Page

‘Alleen de vogels steken nog vrij over’

Fotograaf Alex Kemman reist langs de buitengrenzen van de Europese Unie. Hij fotografeert de grenshekken die daar verrijzen en ziet dat deze niet alleen vluchtelingen tegenhouden. Ze zijn ook van invloed op het leefgebied van de dieren.

Foto’s en tekst Alex Kemman

‘Alleen de vogels steken nog vrij over’

 

 

 

Fotograaf Alex Kemman reist langs de buitengrenzen van de Europese Unie. Hij fotografeert de grenshekken die daar verrijzen en ziet dat deze niet alleen vluchtelingen tegenhouden. Ze zijn ook van invloed op het leefgebied van de dieren.

Foto’s en tekst Alex Kemman

Het aantal kilometers hek aan de buitengrenzen van Europa neemt al jaren toe. De hekken zijn bedoeld om grenzen te beschermen en migranten die richting het continent trekken tegen te houden. Grenshekken waren een tijdje uit de mode, maar in Brussel is de discussie over het instrument niet langer taboe. Afgelopen maand kondigde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan dat de buitengrens van de EU met Europees geld versterkt gaat wordenHet zijn opvallende woorden, want dezelfde Von der Leyen kondigde drie jaar terug aan dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet worden. Daarbij hoort het verbinden van natuurgebieden, die zich vaak aan de buitengrenzen van Europa bevinden.

Hekken zijn van invloed op het leefgebied van dieren die in de grensgebieden leven. Ervaringen uit het verleden laten zien wat die hekken concreet betekenen voor de natuur en de dieren. Zo vermijden edelherten 35 jaar na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn nog altijd de grens tussen Tsjechië en Duitsland. Vroeger stonden daar elektrisch geladen hekken.

Hieronder een fotografische zoektocht naar het effect van grenzen en grensbeveiligingsmaatregelen op migratie van dieren en natuur. De reis gaat langs een deel van de buitengrens van de Europese Unie: van de Zwarte Zee naar de Ionische Zee en voert via het voormalige IJzeren Gordijn langs de grenzen van Turkije, Bulgarije, Griekenland, Noord-Macedonië en Albanië. Dit gebied heeft een lange gemeenschappelijke geschiedenis en is in ecologisch opzicht verbonden. Het bestaat uit ondoordringbare bossen, rauwe gebergtes en wild stromende rivieren. Die vormen natuurlijke grenzen. De natuur is juist in de grensgebieden ongerept, omdat die vaak verder weg liggen van de machtscentra.

Berg bij het Bulgaarse dorpje Gorno Kapinovo nabij de grens met Griekenland. De berg is niet alleen een barrière tussen landen, maar ook tussen klimaatzones.

In het Turkse Ipsala kijkt een veehoeder naar zijn vee richting de Griekse grens.

Juist in grensgebied is de natuur ongerept

Vladimir Dimitrov, al twintig jaar bosbeheerder in het Strandzha-natuurgebied in Bulgarije, kan daarover meepraten. “Als je eenmaal bent geweest laat de Strandzha-berg je nooit meer los”, zegt Dimitrov. “In Strandzha komen soorten voor die nergens anders in Europa zijn. Dit komt omdat het onderdeel is van de ecologische verbinding tussen Azië en Europa, die als halve maan langs de Zwarte Zee loopt.”

Aan de andere kant van de grens, in Turkije, neemt Selcuk Aslan een selfie met het bord waarop ‘verboden zone’ prijkt. Aslan werkte voorheen als manager, maar besloot een paar jaar terug zijn baan op te geven en zich in te zetten voor natuurbescherming. Hij loopt richting de Rezovo-rivier. Deze vormt de grens tussen Turkije en Bulgarije. Aslan toont de historische brug die in het verleden de twee landen verbond. Dat hij daarvoor stiekem het streng verboden terrein betreedt – met het risico op arrestatie – lijkt hem weinig te doen.

De brug is ingestort en in de verte staat het Bulgaarse grenshek, verscholen achter de bomen. Met de bouw van dit 3 meter hoge hek dwars door het Strandza-natuurgebied en langs de hele Bulgaarse grens moeten de migranten uit Turkije tegengehouden worden.

Griekse militaire truck bij de Turkse-Griekse grens.

Wachttoren in Tarnovo in Bulgarije aan de grens met Turkije.

Vooral grote zoogdieren hebben last van de hekken

De grens tussen Bulgarije en Turkije is niet de enige plek waar hekken zijn neergezet. Afgelopen jaren is er 2000 kilometer aan grenshekken en muren gebouwd in Europa. “De hekken stoppen de mensen niet, maar wel de dieren. Mensen kunnen met betonscharen of ladders alsnog de grens over, maar de dieren kunnen dat niet”, zegt Aslan uit.

Het zijn volgens Aslan vooral de grote zoogdieren zoals herten, wolven en zwijnen, die niet van Turkije naar Bulgarije kunnen reizen en andersom. Zafer Kamay, de directeur van een Turkse overheidsorganisatie voor Strandzha-natuurbehoud, onderschrijft dat. “Het enige wat ze willen is de EU beschermen tegen mensen van buiten, het is verdrietig maar waar. Ondertussen gaat het aantal wilde dieren in het grensgebied flink achteruit.”

Dat is al zichtbaar in een aantal Turkse grensdorpjes. De populatie wilde zwijnen is daar flink afgenomen door de komst van de grenshekken. De wolven die in het gebied leven, hebben daardoor geen eten meer en nemen het vee in het gebied te grazen. “Alleen de vogels steken nog vrij over”, zegt Kamay.

‘Dit hek is gebouwd zonder enige kennis van zaken’

Terug aan de Bulgaarse kant zegt Ivan Kamburov, die in het Strandza-natuurpark werkt, dat het hek vooral is bedoeld als prestigeproject. “Ze hebben dit hek gebouwd zonder enige kennis van zaken. Ten oosten van het dorp Slivarovo is het al kapot. Het natuurpark Strandzha kent steile hellingen. En de rivier bij de grens staat bekend om haar boze karakter. Daar kan geen hek tegenop.”

Kamburov vertelt over de zeewind die door valleien langs de rivier waait en zo het klimaat regelt. “De zee is het hart, en de rivieren zijn de aderen. Nergens in Europa zijn zoveel verschillende habitats. De kust is gematigd en mediterraan, andere delen zijn juist jungle-achtige ondoordringbare bossen met overstromende rivieren, en er zijn ro­do­den­drons, beukenbossen en oude eiken. Het is heel divers.”

Met andere woorden: het natuurgebied Strandzha is niet met hekken te temmen. Desondanks maakt Kamburov zich zorgen. Want voor de bouw van het grenshek moesten grote stukken bos gekapt worden. “Ineens loopt er een zandstrook zonder bos dwars door de beschermde gebieden van het natuurpark.” Het gaat tegen de bestaande milieuwetgeving in, benadrukt Kamburov. “Voor de bouw hebben ze noodwetgeving ingezet.”

Uitzicht op de Zwarte Zee bij
het Bulgaarse Strandhza-natuurgebied.

Grensmarkering uit de tijd
van het
IJzeren Gordijn
in Strizhba langs
de Bulgaars-Griekse grens.

Grenshek in de Bulgaarse plaats
Malko Tarnovo, bij de grens met Turkije.

De grens tussen Albanië en
Griekenland bij Sarandaporo
met in de rivier
de overblijfselen
van de Peratibrug.

De genetische diversiteit van soorten neemt af

Jurist Arie Trouwborst benadrukt dat Bulgarije niet het enige land is dat milieuwetgeving aan de kant schuift om een grenshek te bouwen. “Onder het mom van het nationaal belang worden reguliere wetten voor natuurbescherming geschrapt.” Trouwborst deed onderzoek naar grensbewaking en milieuwetgeving. “Kennelijk heeft de natuur geen prioriteit. Juridisch gezien is dit echter niet houdbaar. Zelfs als de nationale veiligheid in het geding is, moet je in Natura 2000-gebieden altijd op zoek naar minder schadelijke alternatieven. Dus daar wringt de schoen wel.”

Een aantal lidstaten voldoet niet aan die verplichting, zegt Trouwborst. “Lidstaten kunnen hoge boetes opgelegd krijgen, maar dan moet de Europese Commissie wel besluiten hier een punt van te maken.” En dat gebeurt niet.

De effecten van de grenshekken op de mobiliteit van dieren, blijft onduidelijk. Dat dieren vast komen te zitten in het hek springt het meest in het oog. Maar belangrijker zijn de langetermijneffecten van de grensbarrières: groepen dieren en planten die gescheiden worden. De genetische diversiteit neemt af en dat heeft ook effect op de overlevingskans en de kans op erfelijke ziektes. Juist vanwege de klimaatverandering is het essentieel dat dieren zich kunnen verplaatsen en zich zoveel mogelijk kunnen aanpassen.

Een herder in hetzelfde natuurreservaat, bij de Turkse grens.

‘Grenspolitie’, een voormalige controlepost in Bulgarije, dicht bij de Griekse grens.

Communistische periode

In 2003 ontstond het idee om van het verre noorden in Scandinavië tot het uiterste zuiden van Europa een beschermd natuurgebied van 12.500 km te creëren. Het initiatief, gestart in 2003, werd de Europese Green Belt genoemd.

Gesteund door 150 ngo’s is het niet alleen van ecologisch, maar ook van ideologisch belang, zegt Anne Katrin Heinrichs, de directeur van de Green Belt-associatie. Het moet Oost- en West-Europa opnieuw verbinden. Want een samenwerking tussen verschillende landen op ecologisch gebied brengt landen ook op sociaal terrein dichter bij elkaar. “Extra belangrijk nu Europa verdeelder is dan ooit.”

De oversteek
De westkant van de zuidelijke buitengrens van de EU is een ander verhaal. Het drielandenpunt van Albanië, Noord-Macedonië en Griekenland vormt het eerste grensoverschrijdende nationale park van de Balkan. De twee Prespa-meren in het gebied zijn een belangrijk leefgebied voor vogels. Ook beren en lynxen komen er voor.

Georgios Theodoris, die vanuit Thessaloniki voor een Griekse natuurorganisatie werkt, gelooft dat gemeenschappelijke ecologische belangen de politieke verschillen kunnen overbruggen. Zo speelde het grensoverschrijdende nationale park van Prespa een grote rol in de oplossing voor een slepend conflict tussen de Griekse overheid en Noord-Macedonië.

Maar dit initiatief vormt een uitzondering. Griekenland heeft al aangekondigd de grenshekken verder uit te breiden. En bij de grens tussen Griekenland en Turkije zijn meer militairen gestationeerd nadat Turkije vluchtelingen naar de Griekse grens had vervoerd. De Evros-rivier, de natuurlijk grens tussen de landen, vormt al een lastige barrière voor grote roofdieren. Maar de nieuwe muur die wordt gebouwd maakt het nog moeilijker om als Turkse wolf de Griekse grens over te steken.

De samenwerking staat al sinds de vluchtelingencrisis in 2015 onder druk. De oorlog in Oekraïne heeft dat versterkt. Rusland bijvoorbeeld droeg bij aan de Green Belt, maar de samenwerking met dat land is onmogelijk geworden. Ook Turkije werkt niet mee aan het project.

Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (www.fondsbjp.nl) en het Postcode Loterij Fonds van Free Press Unlimited.

Volg ons:

© 2022 de Persgroep Nederland B.V.
Alle rechten voorbehouden

Bekijk hier ons privacy statement en hoe wij cookies gebruiken