Select Page

De Duurzame 100 van 2021 komt eraan!

Dit jaar is er weer een evenement in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam dat u bij kunt wonen, op 7 oktober. Kijk voor meer informatie op de website van Pakhuis de Zwijger. 

De Jonge Klimaatbeweging staat op 1

De Jonge Klimaatbeweging zet politiek en bedrijfsleven onder druk om echte vergroening af te dwingen. Voor hen is dit jaar de eerste plaats in de Duurzame 100. En de klimaatoma’s en -opa’s die met spandoeken de straat opgaan, staan op 77. Een klimaatgesprek tussen jong en oud.

‘De markt gaat dit niet regelen’

Dankzij zijn Mobilisation for the environment, een klein clubje dat zich vastbijt en strijdt, moet de uitstoot van stikstof nu echt worden aangepakt. Wat drijft Johan Vollenbroek, de nummer 2 van de lijst?

Op jacht naar de stikstof-hotspots van het platteland

Meten is populair onder mondige burgers. De kneepjes van het vak leren ze bij ‘Meet je stad’, ook als ze op het platteland wonen. Want in het buitengebied is van alles te meten.

De top drie stelt zich voor

Ongehoorzaam omdat het moet

We stevenen keihard af op een zesde massa-extinctie en de overheid staat erbij en kijkt ernaar, vindt Extinction Rebellion. Dus dan maar zelf aan de slag, met ontregelend maar geweldloos klimaatprotest.

76. Urban Jungle
 

Naam: Urban Jungle
Categorie: Groen
Waar: Alphen aan de Rijn
Website: https://theurbanjungleproject.com

Zij maken de stad klimaatvriendelijk door zoveel mogelijk bomen te planten.

Het urban jungle project bouwde in Alphen aan den Rijn een bestaand dak met behulp van een boomveer om tot groene entree van een appartementencomplex. De boomveer, een vinding van innovator Stef Jansen, maakte deze proeftuin mogelijk op een plaats waar eigenlijk geen bomen kunnen wortelen. Door te ‘bouwen met natuur’ en ‘techniek te laten trouwen met natuur’ laten we zien hoe in bestaande binnensteden via onder andere gebouwvergroening toekomstige hoogwaardige biodiverse natuurgebieden kunnen worden toegevoegd, zeggen de initiatiefnemers. Zij willen het leefcomfort van mensen, planten en dieren in steden ondersteunen met bomen die een bijdrage leveren aan de aanpak van hittestress, opvang van fijnstof, verbetering van de luchtkwaliteit, versterking van de biodiversiteit en inzet bij de wateropgaven.

 

77. Grootouders voor het Klimaat

Naam: Grootouders voor het klimaat
Categorie: Duurzaamheid
Waar: Heel Nederland
Website: https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/

Opa’s en oma’s eisen klimaatactie, zodat jongeren later een leefbare aarde hebben.

Grootouders voor het Klimaat (GvhK) is een groep senioren die, uit bezorgdheid over de wereld waarin hun kleinkinderen zullen opgroeien, actie voert voor een adequaat klimaatbeleid. Sinds december 2016 komen ze twee keer per maand (elke eerste en derde donderdag) bijeen bij de ingang van de Tweede Kamer en nodigen een Kamerlid of bewindspersoon uit om te pleiten voor intensivering van het klimaatbeleid. Inmiddels meer dan zestig keer.

De grootouders geven lezingen, bevorderen dat senioren over klimaatproblematiek voorlezen aan kinderen, hebben een stand op de 50PlusBeurs, zorgen dat ze aandacht krijgen in landelijke media, voeren actie bij provinciale verkiezingen, spreken in bij provincies en organiseerden een crowdfunding voor de aanleg van een voedselbos bij een jonge boer die duurzaam wil gaan boeren.

78. M.E.E.R Groen
 

Naam: M.E.E.R. Groen
Categorie: Groen
Waar: Hoofddorp
Website: https://www.stichtingmeergroen.nl/

Deze club realiseerde met 1000 vrijwilligers al 35 natuurprojecten sinds 2011.

M.E.E.R staat voor Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden. De stichting met die naam werkt aan biodiversiteit, boomgaarden, natuurspeelplaatsen, landgoederen en insectenhotels. In 2011 begonnen met dertig en inmiddels gegroeid tot achthonderd vrijwilligers met veertig projecten op honderdvijftig hectare in zes gemeenten. “We willen zoveel mogelijk mensen, overheden, bedrijven mobiliseren om de waarde van ecosystemen op de kaart te zetten en samen iets te maken wat nog 100,000 jaar mee kan”, meldt de organisatie. “Veel mensen recyclen, eten vegetarisch en dat is allemaal goed, maar onvoldoende om het rupsjenooitgenoeggedrag van de menselijke samenleving om te buigen.” M.E.E.R. werkt aan ecologische ‘pareltjes’ om die omslag wel te maken.

79. Project Warmtescan

Naam: Project Warmtescan
Categorie: Energie
Waar: De Ronde Venen
Website: https://energieke-rondeveners.nl/

Burgers maken warmtescans die een ‘energielek’ in dak of gevel van huizen tonen.

Het platform Energieke Ronde Veners heeft het project Warmtescan opgezet om inwoners van de gemeente bewust te maken van de eventueel aanwezige ‘warmtelekken’ in hun woning. Vrijwilligers van het platform krijgen eerst een korte cursus over het maken en interpreteren van infraroodopnames om mogelijk warmteverlies in woningen vast te stellen, waarna ze in de wintermaanden bij geïnteresseerde bewoners een warmtescan maken om vast te stellen in hoeverre extra isolatie gewenst is. Hiermee stimuleert het platform het beter isoleren van woningen en daarmee beperking van onnodig energieverlies. De gemeente heeft een scan-apparaat gesubsidieerd. Daarna heeft het platform een tweede apparaat gekocht. Bewoners betalen 15 euro voor het gebruik.

 

80. Ecovillage Netwerk

Naam: Ecovillage Netwerk
Categorie: Wonen
Waar: Varik
Website: http://ecodorpennetwerk.nl/

In dit netwerk wisselen bewoners van ecodorpen kennis en kunde uit.

Het Ecodorpennetwerk Nederland ondersteunt startende en bestaande groepen tot de realisatie van een ecodorp. Een ecodorp is een gemeenschap van mensen die op vier dimensies duurzaam willen leven: ecologisch, sociaal, economisch en wereldbeeld. Dit project is opgezet in 2015 omdat de initiatiefnemers constateerden dat talloze groepen in Nederland hiermee bezig waren en steeds opnieuw het wiel moesten uitvinden. “We wilden krachten bundelen, informatie delen en gezamenlijk beleid beïnvloeden. We organiseren bijeenkomsten en webinars, we geven trainingen, we adviseren en ondersteunen groepen op gebied van rechtsvormen, vergunningen en financiering, en we hebben een nieuwsbrief en website. Het is een netwerk voor- en door ecodorpen, er zijn veertig initiatieven uit het hele land lid. We streven naar duizend ecodorpen.”

 

81. Doe eens Wad
 

Naam: Doe eens Wad
Categorie: Afval
Waar:De Horn (gemeente Westerkwartier)
Website: https://doeeenswad.nl/

Nienke Dijkstra is druk doende om het heel Waddengebied afvalvrij te maken.

In 2011 vond Nienke Dijkstra tijdens een zeiltocht op de Waddenzee een jerrycan chemisch afval op een zandplaat. Toen ze deze afleverde aan de kust, gaf dat een enorme kick: een simpeler en meer concrete manier om de wereld mooier te maken, was nauwelijks denkbaar. Waarop ze besloot maandelijks gasten mee te nemen op haar zeilschip om afval op te ruimen. Zo ontstond Doe eens Wad, een initiatief ‘dat mensen bewust maakt, verleidt, inspireert en verbindt’ om hun kwaliteiten in te zetten om de wereld mooier te maken. Uiteindelijk kan iedereen wat doen om de plastic soep te verminderen. Dat geldt ook voor bedrijven en overheid, met wie Dijkstra steeds meer de samenwerking zoekt. “Zo kunnen we samen heel concreet iets doen aan de plastic soep in het Werelderfgoed Waddenzee.”

82. BikeFlip

Naam: BikeFlip
Categorie: Circulair
Waar: Amsterdam en Utrecht
Website: https://bikeflip.nl/

Ouders kunnen bij dit platform ‘op de groei’ tweedehand kinderfietsen huren.

Voor ouders is het kopen of repareren van kinderfietsen vaak veel gedoe. BikeFlip, nieuw in de Duurzame 100, ontlast hen door tweedehands kinderfietsen naar keuze te verhuren. Als een fiets te klein is geworden, kunnen de ouders deze ‘flippen’ voor een grotere. BikeFlip gebruikt daarbij vergeten kinderfietsen die nu vaak wegroesten in gemeentelijke depots. Kinderen hoeven dus nooit meer op te kleine fiets te fietsen.

De ambitie is groot, want er zijn veel fietsen te redden. Alleen al in 2018 zijn in de grote steden bijna 250.000 fout geparkeerde fietsen weggeknipt, meldt de start-up. Gewerkt wordt aan een project met de Utrechtse wijk Overvecht om de komende maanden 500 fietsabonnementen te gaan leveren aan mensen die geen fiets hebben. Op deze manier heeft het circulaire initiatief ook sociale impact.

 

83. Wormenhotel

Naam: Wormenhotel
Categorie: Groen
Waar: Amsterdam
Website: https://wormenhotel.nl/

De stichting Buurtcompost regelde al voor 100 wijken een wormenhotel.

Wat ooit begon met een simpel idee in een Amsterdamse keuken, heeft de afgelopen jaren vleugels gekregen. In steeds meer wijken staan mooie gft-containers waar de buurt afval kan omtoveren tot compost. Het echte werk wordt daarbij natuurlijk gedaan door wormen die het zuiverste compost afleveren. Met alle deelnemers, in ruim honderd wijken, wordt nu al jaarlijks zo’n 250.000 kilo gft omgezet in compost, goed voor 100.000 liter potgrond, of 40 hectare boerenland of duizenden moestuintjes.

Wormenhotel, vorig jaar goed voor een derde plaats in de Duurzame 100, is inmiddels ook in zeven andere steden actief en kent diverse navolgers. Er is zelfs een wormenhotel op het dak van de Heineken Brouwerij, hartje centrum Amsterdam, als showcase voor een speciaal leasemodel in de horeca!

 

84. it Heidenskip Fûgelgebiet

Naam: It Heidenskip Fûgelgebiet
Categorie: Groen
Waar: It Heidenskip
Website:https://www.facebook.com/It-Heidenskip-F%C3%BBgelgebiet-109594637361027/

Bewoners creëren een landschap waar het goed toeven is voor vogels en insecten.

Nieuwkomer It Heidenskip Fûgelgebiet maakt de omgeving van het Friese dorp It Heidenskip geschikt voor weidevogels. Met boeren en dorpelingen wordt gewerkt aan een bloemrijk en een open landschap waar insecten en weidevogels zich thuis voelen. Daartoe worden culturele activiteiten ontwikkeld, zoals theatervoorstellingen over de natuur. Er is ook een lied gecomponeerd en op CD uitgebracht, waarvan de opbrengst voor het goede doel was.

Het project begon zo’n tien jaar terug, met de eigenhandige ontwikkeling van natuurgebied de Wolvetinte waar een vogeleiland is aangelegd. Het resultaat mag er zijn: elk jaar broeden er veel vogels. Op Wolvetinte zijn onder andere bloemrijke borders aangelegd maar er wordt ook gezamenlijk grond voor vogels aangekocht. Op veertien strategische plekken verschijnen plasdrassen aangelegd en ieder jaar wordt gewerkt aan nieuwe plannen voor weidevogels.

85. Academie duurzaam onderwijs

Naam: Academie duurzaam onderwijs
Categorie: Duurzaamheid
Waar: Hoorn
Website: https://academievoorduurzaamonderwijs.nl/

Dit initiatief helpt docenten en scholen bij het geven van duurzaam onderwijs.

In het onderwijs is aandacht voor duurzaamheid niet vanzelfsprekendheid. Daar wil de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (Nado) verandering in brengen, door docenten en scholen online en offline educatieve programma’s aan te gaan bieden. De stichting volgt op het burgerinitiatief van 2018/2019 voor duurzaam onderwijs en wil dit najaar de eerste cursussen aanbieden over klimaat- en energietransitie. Volgend jaar komt daar dan een cursus circulaire economie bij. Uiteindelijk wil Nado dat álle leerlingen in Nederland over tien jaar het voortgezet onderwijs afronden met kennis over, vaardigheden voor en bereidheid te handelen voor duurzame ontwikkeling. Nado werkt met ongeveer tien mensen en werkt samen met het netwerk Leren voor Morgen, Curriculum.nu, Teachers for Climate, SPARK the movement en The Time is Now Foundation.

86. De Groene Pint
 

Naam: De Groene Pint
Categorie: Duurzaamheid
Waar: Delft
Website: https://www.students4sustainability.nl/en/de-groene-pint-126

Deze jongeren moedigen duurzaam handelen aan bij studentenverenigingen.

Studentenverenigingen zijn vaak niet zo bezig met de duurzaamheid van hun activiteiten, terwijl de studiejaren voor velen vormend zijn. Daar wil De Groene Pint, een initiatief vanuit Students 4 Sustainability, verandering in brengen. De studenten van De Groene Pint brengen dus de ‘groene’ prestaties van meerdere studentenverenigingen in kaart. Zo wordt zichtbaar wie er nog winst kan boeken met een ‘groenere’ sociëteit en kunnen studentenverenigingen van elkaar leren. “Niet elke vereniging hoeft het wiel opnieuw uit te vinden.”

Stap twee is dat De Groene Pint een ranglijst maakt van groene studentenverenigingen. Afgelopen jaar ging de beker naar de Delftse verenging D.S.V. Sint Jansburg. Het studentenbestaan heeft natuurlijk door Covid-19 klappen opgelopen, maar De Groene Pint, vorig jaar op plek 37 in de Duurzame 100, gaat onverdroten voort.

 

87. Bescherm het Bos

Naam: Bescherm het Bos
Categorie: Groen
Waar: Utrecht
Website:https://www.stopverbredingutrecht.nl

Deze groep burgers strijdt onvermoeibaar tegen een snelweg bij Amelisweerd.

Nieuwkomer in de Duurzame 100 is Bescherm het Bos, een campagne van Kerngroep Kring Utrecht, die zich verzet tegen de omstreden verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Eind jaren zeventig leidde de aanleg van de snelweg al tot juridische acties en grote protesten. Tevergeefs. Nu herhaalt zich het circus want het rijk heeft vergevorderde plannen om de weg te verbreden, waarvoor het bos met vele soms honderd jaren oude bomen opnieuw moet wijken. De huidige actievoerders Eva Bullens en Marijke van Zoelen hebben andere, meer eigentijdse actiemethoden ontwikkeld dan in de jaren tachtig zijn gebruikt. Maar een ding is duidelijk: met een bomenadoptieplan, crowdfunding, bewustwording én de organisatie van grote demonstraties is het verzet tegen nog meer asfalt en milieuoverlast weer helemaal terug.

 

88. Coastbusters

Naam: Coastbusters
Categorie: Afval
Waar: Katwijk
Website: https://www.coastbusters.nl/

Deze vrijwilligers maken twee keer per week het strand van Katwijk schoon.

Stichting Coast Busters maakt tweewekelijks het Noordzeestrand schoon en is ook de motor achter de Straatjutters Katwijk (om zwerfafval van straat te halen) en de campagne Drijfvuilvissen. Maar op dit moment is hét hoofdproject de plaatsing van een bubble barrier in de Katwijkse Uitwatering. Zo’n scherm van bellen gaat het plastic uit de Rijn afvangen, zodat die vervuiling niet meer de zee instroomt. Daartoe is een samenwerkingsverband aangegaan met tien gemeenten, maar ook het Waterschap Rijnland en provincie steunen het plan. Bij de bubble barrier moet ook een educatie- annex bezoekerscentrum komen, waar de werking van de barrière in de gaten wordt gehouden. De eerste proeven met het bellenscherm eerder dit jaar waren hoopgevend, aldus Coast Busters, vorig jaar nog goed voor plek 42 in de Duurzame 100.

 

89. Jongerenpanel Duurzaam Friesland

Naam: Jongerenpanel Duurzaam Friesland
Categorie: Duurzaamheid
Waar: Leeuwarden
Website: https://www.facebook.com/jongerenpanelduurzaamfryslan/

Friese jongeren vertellen bedrijven en overheden wat hún klimaatoplossing is.

Nieuwkomer in de Duurzame 100 is het Jongerenpanel Duurzaam Friesland, van en voor Friese jongeren die voor hun gemeente of provincie iets willen beteken. Het panel, op dit moment zo’n vijftien leden groot, wil jongeren bewust maken van het belang van duurzaamheid en jongeren ‘empoweren’. Drie jaar geleden onderzocht het panel al hoe jongeren zelf aankijken tegen duurzaamheid, sindsdien gaat het er vooral om meer invloed te krijgen op gemeentelijk en provinciaal beleid. Alle Friese jongeren zijn welkom om zich aan te sluiten als ze zich willen inzetten voor het verduurzamen van hun provincie, stad of dorp.

90. Riet uit de Regio

Naam: Riet uit de Regio
Categorie: Wonen
Waar: Steenwijk
Website: https://www.ijsselacademie.nl/geschiedenis/riet-uit-de-regio/

Zij bieden historische boederijen in Overijssel een dak van riet uit de eigen regio.

Hoe houd je het karakter van het Overijsselse platteland in stand én voorkom je dat het nationale park de Weeribben-Wieden verlandt en verbost? Door het riet dat daar groeit te oogsten en daarmee de daken van historische boerderijen te voorzien van riet, vinden de initiatiefnemers van Riet uit de regio. Ze promoten dus een regionaal product, onder andere met excursies in de winter door het nationale park, en door eigenaren van boerderijen hierover aan te spreken. Want regionaal riet is veel beter voor het klimaat dan het goedkope riet uit China of Oost-Europa, is hun overtuiging. Dat moet immers van ver komen en kost dus de nodige CO2-uitstoot. Inmiddels zijn op deze manier de daken van veertig historische boerderijen en bijgebouwen in Overijssel gedekt met lokaal geoogst riet.

 

91. Cykl

Naam: Cykl
Categorie: Mobiliteit
Waar: Wageningen
Website: https://www.cykl.nl/

Ewout Oonk zette in Wageningen een netwerk van opgeknapte deelfietsen op.

Studentenstad Wageningen heeft geen treinstation, dus OV-fietsen ontbreken er ook. Daarom richtte Ewout Oonk zelf Cykl op, een netwerk van uit te lenen fietsen. Tweedehands opknappers lapte hij op tot prima tweewielers, de fietsen worden verder onderhouden door een aantal studenten. Bij een lokale fietsersbond in Bratislava wist hij de software te krijgen waarmee gebruikers – studenten maar ook dagjesmensen – digitaal toegang hebben tot het uitleensysteem. Inmiddels zijn circa 25 locaties aangesloten bij het netwerk, waaronder twee instellingen voor hoger onderwijs, meerdere studentenhuisvesters en twee (bus)stations. Oonk, vorig jaar nog 22 in de Duurzame 100, verwacht dat de twintig fietsen dit najaar opgenomen in een van de grote reisplanners.

Nog een tip: Cykl maakt gebruik van opencource-software. Dus wie in zijn eigen stad iets soortgelijks wil opzetten: grijp je kans!

92. Merci BOOKoup

Naam: Merci BOOKoup
Categorie: Circulair
Waar: Eindhoven
Website: https://mercibookoup.org/en/about-us/

Via dit netwerk kan iedereen gratis en milieuvriendelijk onderling boeken delen.

Nieuw is niet altijd beter, vinden de boekenliefhebbers Amina Bouri en Tom Tacken, de oprichters van MerciBOOkoup (2019). En als je iedereen toegang wil geven tot zoiets moois als boeken, dan hoef je daar echt geen grondstoffen, geld of energie aan te verspillen. Bouri en Tacken organiseerden dus al 20 boekenruilevementen, in Eindhoven en Parijs, hun beider woonplaats. Ze worden geholpen door negen vrijwilligers en hebben inmiddels zo’n 10.000 ‘boekenruilers’ bereikt. Die ruilden 2300 boeken, wat volgens de berekeningen van Tacken goed is voor een besparing van 37 bomen.

Corona frustreerde de organisatie van nieuwe ruilevenementen, maar het plaatsten van boekenkastjes met ruilboeken her en der gaat gewoon door. Net als de verbreding van de buitenlandse betrekkingen: uit diverse steden is er belangstelling voor het initiatief.

93. Manna Schermer

Naam: Manna Schermer
Categorie: Voedsel
Waar: Alkmaar
Website: http://www.stmannaschermer.nl/over-stichting-manna-schermer/

Vrijwilligers redden ‘misvormde’ groenten, om te doneren aan de Voedselbank.

De stichting Manna Schermer is een nieuwkomer in de Duurzame 100. De twintig vrijwilligers van Manna Schermer, in de leeftijd van zestig tot 82 jaar, zetten zich in voor twee goede doelen: ze voorkomen voedselverspilling en helpen de klanten van de Voedselbank. Hoe? Door ‘misvormde’ groente en fruit bij boeren of productverwerkers op te halen. Deze voldoen niet aan de soms verbazingwekkend hoge inkoopcriteria van inkopers, maar ze zijn kwalitatief prima of zijn gewoon overgeschoten. Dat alles brengen ze dan naar diverse voedselbanken, van Groningen tot Rotterdam en daar tussen. De klanten van de voedselbank krijgen zo gezond eten, dankzij Manna Schermer, maar ook de landbouwers productverwerkers waarmee een goede band bestaat. De organisatie groeit, en dat is maar goed ook, zeker nu economisch zware tijden aanbreken.

94. De Vooruitgang

Naam: De Vooruitgang
Categorie: Mobiliteit
Waar: Akkrum
Website: https://vofdevooruitgang.nl/

Dit duo bouwt aan het meest duurzame vergaderschip van het hele land.

Het Katwijker schip De Vooruitgang werd in 1898 gebouwd en vervallen tot een wrak. Totdat Susan en Jorrit Janssen Jouwsma het ombouwden tot een circulair, energieneutraal schip. De Vooruitgang is in april in de vaart genomen en wie wil kan daar volledig duurzaam vergaderen. De voortstuwing van het schip is 100 procent elektrisch, het dek ligt vol zonnepanelen en warmte wordt opgeslagen in de vloer.

De techniek van het schip is inspirerend en wordt beetje bij beetje overgenomen. Met als mooiste voorbeeld de nieuwe politieboot van de provincie Friesland die eenzelfde warmtesysteem toepast. De samenwerking met lokale leveranciers wordt ondertussen uitgebouwd. Een bijzonder innovatief project dat ook dit jaar niet in de Duurzame 100 kan ontbreken, al is het drie plaatsjes lager dan vorig jaar.

95. Bee Foundation

Naam: Beefoundation
Categorie: Groen
Waar: Nederland
Website: https://www.bee-foundation.nl/

Imker Sonne Copijn legt bijenoases aan, om iedereen te betrekken bij insecten.

Imker Sonne Copijn legt overal in het land bijenoases aan, bloemrijke plekken voor insecten en vogels. Met drie vrijwilligers informeert ze mensen over het tragisch lot van de wilde bij maar wijst ze hen ook een uitweg, door de aanleg van bijenoases. Doelstelling is 10.000 hectare bijenoases aan te leggen in 10 jaar en 250 bij-lessen te geven aan scholieren, studenten bedrijven en overheden. Bee Foundation organiseert ook publieksacties, om bijvoorbeeld de politiek te kunnen bespelen. Leuk is ook dat een medewerker van gemeente Amsterdam afgelopen jaar het initiatief nam om bijenoases als goede doel in het kerstpakket op te nemen. Hierdoor kunnen in Amsterdam weer nieuwe bijenoases aangelegd worden. Wie wil nou niet zo’n kerstpakket? Bee Foundation is als nieuwkomer meteen goed voor plek 95.

 

96. Fête de la Nature

Naam: Fête de la Nature
Categorie: Groen
Waar: Geesteren
Website: https://fetedelanature.nl/

Deze club organiseert elk jaar een natuurfestival voor duizenden (stads)mensen.

Fête de la Nature is een natuurfestival, waaraan iedereen op allerlei plekken in Nederland kan deelnemen. Door een eigen activiteit in de natuur te organiseren of door gewoon een activiteit te volgen. Een vleermuisexcursie bijvoorbeeld, of een theatervoorstelling in de natuur. Een natuurwandeling kan ook, net als sporten in het bos. Fête de la nature ondersteunt zo’n lokale organisatie, helpt bijvoorbeeld met de promotie in de hoop dat mensen weer meer in contact komen met bos, heide of strand. Er is geen kaartverkoop, winstoogmerk of festivalregelement, doe vooral wat je leuk vindt. Ondanks corona was ook dit jaar het festival begin september een succes. Fête werkte dit keer voor het eerst samen met IVN en is goed voor plaats 96, vijftien plaatsjes lager dan vorig jaar.

97. De Groene Kerk

Naam: De Groene Kerk
Categorie: Duurzaamheid
Waar: Hoofddorp
Website: https://www.pghoofddorp.nl/?p=900&sp=32&bid=215

Kerkgemeenschap De Ark zet zich in voor het milieu en houdt groene diensten.

Dat kerken midden in de samenleving kunnen staan, bewijst De Ark in de Haarlemmermeer. De kerk werkt samen met het lokale natuur- en mileucentrum, biedt onderdak aan Repair Café, richtte een Energiebank op om mensen te adviseren over verlaging van hun energierekening en te helpen bij woningisolatie, heeft uiteraard zelf ook zonnepanelen op het kerkdak en wordt inmiddels opgesierd met een ‘verticale’ tuin, waar het krioelt van de insecten. De kerk organiseert verder in oktober ‘groene vieringen’. Bij de Groene Kerk is de overtuiging dat mensen hun inspiratie halen uit de natuur en dat ze zich dan beter verbonden weten met de wereld om hen heen, de medemens en de organisaties die helpen en inspireren. De actieve kerk uit Haarlem stond vorig jaar op 92 in de Duurzame 100.

98. Het Peukenmeisje

Naam: Het Peukenmeisje
Categorie: Afval
Waar: Ellecom
Website: https://www.facebook.com/HetPeukenmeisje/

Overal raapt Bernadette Hakken peuken van straat, die ze telt en online toont.

Sinds 1 juli 2018 raapt Bernadette Hakken, alias het Peukenmeisje, peuken van straat. Vorig jaar was ze goed voor plaats zestig in de D100 maar dat liet haar niet achterover leunen. Inmiddels is peuk nummer 188.000 opgeraapt. Want sigarettenfilters zijn gemaakt van giftig plastic en vervuilen het milieu enorm.

En het heeft zin, vindt ze. “Ik raap nu wekelijks zo’n 85 peuken in een winkelcentrum, waar ik voordien ten minste 200 peuken raapte. De eerste keer waren dat er zelfs 800”. Hakken geeft voorlichting, onder andere op scholen, organiseert peukenopruimacties en brengt met een afval-app in beeld waar de peuken precies gevonden worden. Allemaal om goed beslagen ten ijs te komen bij de politiek. Haar ultieme doel: een verbod op plastic sigarettenfilters. 

99. Bloemenbieb Reflower

Naam: Bloemenbieb Reflower
Categorie: Circulair
Waar: Amsterdam
Website: http://www.reflower.nl/

Bij deze bieb kun je kunstbloemen huren en steeds weer een ander bosje lenen.

Ellyne Bierman startte vorig jaar een bloemenbieb Reflower, een bieb waar je kunstbloemen kunt lenen én tegelijk het klimaat kunt ontzien. Immers, echte bloemen worden vaak ver weg gekweekt en speciaal ingevlogen. Vaak komen ze ook uit met aardgas verwarmde kassen. Reflower, inmiddels 100 leden groot, claimt dat het maandelijks minimaal 800 kilo CO2 bespaart. De ‘blijvende bloemen’ worden geleverd in een bijpassende vaas, gemaakt van gerecyclede materialen, tweedehands uit de kringloop of een vaas ‘met een goed verhaal’. Bierman wil Reflower laten groeien, het liefst met een logistieke partner. “Nu staan alle bloemen bij ons in de kelder en in de keuken en fiets ik zelf rond op de Reflower Bakfiets. Ik ben klaar voor de volgende fase.” Misschien dat haar plaats in de Duurzame 100 daarbij helpt?

 

100. Vers uit de Tuin

Naam: Vers uit de Tuin
Categorie: Voedsel
Waar: Gemeente Utrecht
Website: https://www.versuitdetuin.nl/

Op dit online platform delen moestuinders hun oogst met buurtbewoners.

Opeens is alles rijp. Voor veel moestuinders is dit een bekend fenomeen. Drie weken lang boontjes eten wil niemand en draai je je eventjes om, dan zijn die courgettes weer flink gegroeid. Monique Boere, Hadewich Hoekstra en Gerdien Dijkstra bedachten daarom in 2018 Versuitdetuin.nl, om oogsten te delen met buurtbewoners. Soms tegen betaling, soms gratis. Versuitdetuin.nl startte in Utrecht, Culemborg en Stichtse Vecht maar is inmiddels ook elders in het land actief. Moestuinders ruilen ook onderling. In het begin van het seizoen stekjes en plantjes, later oogsten. Walnoten voor tomaten bijvoorbeeld. Ook grotere moestuinen sluiten zich aan, zoals die van Slot Zuylen.

Versuitdetuin.nl was vorig jaar goed voor plek 40 in de Duurzame 100, de jury houdt het nu op 100.